Správy

Pripravujeme East Port

Regionálna komora East Port ponúka členstvo všetkým spoločnostiam pôsobiacim v regióne Slovenska a Ukrajiny s ambíciou perspektívneho rozšírenia svojho pôsobenia za hranice domovskej krajiny. Na podporu týchto aktivít plánuje komora pripraviť viacero aktivít, služieb a inteligentných webových nástrojov.
Čím všetkým môže komora podporiť Vaše obchodné snaženie?
Konferencie
East Port pripravuje konferencie podľa vlastného tematického plánu, konferencie pre potreby materskej organizácie a potreby subjektu EOH. V priebehu financovania pripravý a uskutoční štyri tematické konferencie, otváraciu konferenciu a v závere financovania konferenciu hodnotiacu. Tematické konferencie sa budú postupne venovať oblastiam cestovný ruch, stavebníctvo, maloobchod a priemyslu informačných technológií.
Semináre
East Port pripravý sadu 8 seminárov na témy podporujúce vlastné produkty a služby, plus pripraví semináre na súvisiace s činnosťou EOH. Semináre sa budú postupne venovať témam obchodné a podnikateľské príležitosti v SR, obchodné a podnikateľské príležitosti v UA, zakladanie spoločností v SR, obchodné a podnikateľské príležitosti v UA, účtovníctvo a dane v SR, účtovníctvo a dane v UA, Digitálny B2B marketing, Inovácia a vývoj produktu.
Obchodné misie
Spoznajte potenciál nového trhu, spoznajte silu výrobných kapacít a kvalitu výrobkov osobne na niektorej z plánovaných obchodných misií.
Magazín
Pravidelný magazín (štvrťročník) pre zapojené a spriaznené subjekty s aktívnou a perspektívnou spoluprácou. Magazín by bol tématický prepojený s obsahom konferencií a seminárov, otváral by témy ktorým sa budú konferencie a semináre daného obdobia venovať. Okrem týchto nosných tém by prezentoval aktuálny stav projektu a postupne prezentoval jednotlivé služby portálu sk-ua.org, družobného domu a subjektov SUOPK  a EOH. Magazín bude vydávaný v slovenskej a ukrajinskej mutácií. Tlačená podoba je určená primárne zapojeným organizáciám, spriaznené subjekty budú dostávať upútavku na elektronickú podobu magazínu s možnosťou stiahnutia si celého čísla z portálu sk-ua.org.
Interaktívne zmluvy
Dvojjazyčná publikácia základný právnych dokumentov platných na území SR a UA. Publikácia bude vydaná v tlačenej a elektronickej podobe. Elektronická publikácia bude dostupná ako služba pre registrovaných užívateľov na adrese eastportal.sk. Spracované budú nasledujúce dokumenty (a ich ekvivalent v zákon UA): Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve, Zákon o obchodnom registry, Živnostenský zákon, Zákon o medzinárodnom práve súkromnom, Zákon o DPH, Zákon o dani z príjmov, Zákon o správe dani.
Rozhodcovský súd – East Arbiter
Pre efektívne riešenie prípadných obchodných sporov plánuje komora založenie rozhodcovského súdu. Jeho zameranie na riešenie cezhraničných obchodných sporov pomôže efektívne riešiť prípadné spory. Rozhodcovský súd sa stane ďalším aktívnym prvkom na zníženie bariér a obáv, ktoré podnikateľom bránia odhodlať sa vstúpiť na perspektívny no málo poznaný trh.
O termínoch spustenia jednotlivých služieb Vás budeme priebežne informovať.