Správy

V Kyjeve sa bude prezentovať prvá inovatívna štvrť pouličného priestoru

Kyjiv Smart City predstavuje prvú inovatívnu štvrť pouličného priestor „Living Lab“ (ulica Meľnikova), informuje Svet bytov. Tím vývojárov inšpirovali také mestá ako Barcelona, Chicago, Boston a Štokholm.

Časť predpokladá:

– inštaláciu semaforov, ktoré zabraňujú vzniku dopravnej zápchy, systém osvetlenia

prechodov pre chodcov, senzory pre ľudí so zrakovým postihnutím;

– usporiadanie voľného priestoru  pre osoby s obmedzenou pohybovou schopnosťou;

– oddelenie obchodnej zóny, kamerového systému pre fixáciu priestupkov, detailne

vyznačenie kvalitného cestného označenia;

– energeticky úsporné verejné osvetlenie;

– tvorbu systému zelene a parkových plôch;

– zavedenie systému triedenia a recyklácie odpadov;

– inštaláciu „inteligentných“ obchodíkov a zastávok sa solárnymi panelmi so schopnosťou

nabíjania miniaplikácií a ďalšie.

Partnermi Kyjiv Smart City je Tallinn a Amsterdam.