Správy

IT sektor na Ukrajine sa môže zvýšiť o polovicu do roku 2020

Za posledné štyri roky sa podiel IT v HDP na Ukrajine zvýšil z 0,6 percent na 3,3.

Exportne orientovaný IT priemysel môže sa zvýšiť dvakrát podľa všetkých parametrov a generovať až do 27,2 miliárd príjmov do štátneho rozpočtu v roku 2020, tvrdia odborníci PwC, ktorí vykonali nezávislý makroekonomický výskum na objednávku IT výboru European Business Association.

Za posledné štyri roky sa podiel IT v HDP na Ukrajine zvýšil z 0,6 percent na 3,3 (z 1,1 miliardy na 2,7 miliardy amerických dolárov). Dosiahnuť takýto vývoj sa podarilo vďaka rastúcemu počtu programátorov – z 42 400 do 91 700.

Okrem priameho prínosu IT do hospodárstva, PwC skúmali aj nepriame prínosy. Napríklad vklady IT-odborníkov v bankách v roku 2015 predstavovali 5,8 miliardy amerických dolárov, a množstvo povinného predaja príjmov v zahraničnej mene – 2 miliardy. Príjmy bánk z menových transakcií dosiahli 1,7 miliardy amerických dolárov.

Avšak situácia sa môže zmeniť, pretože riziko straty tempa rastu exportu IT služieb je veľmi vysoké. Predtým toto odvetvie sa zvyšovalo o 27% (v rokoch 2011-2012) a 30% (v roku 2013), ale už v roku 2015 – iba o 7%.

Na rozdiel od Ukrajiny, aktívne rastie trh IT v Bielorusku (12%), Rumunsku (19%) a Poľsku (22%).

Existuje vysoké riziko straty tejto oblasti odborníkov, čo je veľmi atraktívne pre zahraničné spoločnosti, pokiaľ ide o premiestnenie do iných krajinách.

Interakcia so štátom zvýši prínos oblasti IT do HDP zo súčasných 3,3 na 4,5%, čo zodpovedá 5,1 miliarde amerických dolárov exportných príjmov do roku 2020, zatiaľ čo počet pracovných miest v IT a príbuzných odvetviach sa zvýši z 420 000 na 670 000.